5 Nhóm zalo cho xe tải, sale xe oto học marketing và bắn deal

Ai nói “Sales thì không cần biết Marketing”? Nếu sale xe oto học Marketing thì chẳng phải như “Hổ mọc thêm cánh” trong việc tìm kiếm, tiếp cận, chốt sales nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nếu nhiều lợi ích như vậy thì tại sao chúng ta lại không trau dồi, học hỏi thêm để bổ trợ cho công việc …