10 sai lầm khi làm marketing ngành ô tô bạn dễ gặp phải

  1. Không xác định đối tượng áp dụng của marketing ô tô

Marketing cho hãng

Marketing cho đại lý

Marketing cho cá nhân sales ô tô (tư vấn bán hàng/sale xe)

Bài này tập trung cho nhóm thứ 3

2.